Visar inlägg med etikett Böcker. Visa alla inlägg
Visar inlägg med etikett Böcker. Visa alla inlägg

lördag 18 november 2017

Tankens kraft - kan den bota sjukdom?

Enligt Louise L Hay finns ett direkt samband mellan våra tankar och olika kroppsdelar och fysiska besvär.

Själv har jag också insett att även känslor, som i och för sig ofta är ett resultat av våra tankar,  har ett direkt samband med våra kroppsdelar och fysiska besvär.

Så om vi tänker fina tankar istället för att klandra livet och andra människor för det som är fel i vårt liv ökar våra chanser att vara friska.

Om du har ont men inte vet varför menar Louise att vi har behov av det onda. Det onda är en symptom och för att hitta nycken behöver vi vända oss inåt, hitta vad som ligger bakom. Det gäller att släppa taget för det onda skyddar oss på något vis, skyddar oss mot att behöva förändras, agera på nya sätt.

De tankar som är grunden till mest sjukdom är:
Klander
Ilska
Bitterhet
Skuldkänslor
Sorg
Frustration

Klander skapar ledbesvär, ilska skapar infektioner, bitterhet kan leda till tumörer och cancer, skuldkänslor skapar smärta och värk.

Det är smart att ändra tankemönster innan sjukdomarna blir akuta.

Några exempel från boken
1. Artrit - Känsla av att vara oälskad. Kritik, harm, bitterhet. Känsla av att inte vara bra nog. Nytt tankemönster: Jag är kärlek. Jag väljer att älska och bejaka mig själv. Jag ser andra människor med kärlek.

2. Diabetes - Att längta efter det som skulle kunna varit. Stort behov av att kontrollera. Djup sorg. Ingen ljuvhet kvar. Nytt tankemönster: Detta ögonblick är fyllt av glädje. Jag väljer nu att uppleva ljuvheten i denna dag.

3. Hjärtbesvär - Känslomässiga problem sedan lång tid tillbaka. Brist på glädje. Ett hjärta som hårdnar. Att tro på belastning och påfrestning. Nytt tankemönster: Glädje, glädje, glädje. Jag tillåter kärleksfullt glädjen att strömma genom mitt sinne, min kropp och mina upplevelser och erfarenheter.

Källa: Läk din kropp - de mentala orsakerna till fysisk sjukdom av Louise L Hay

fredag 10 mars 2017

Återigen slår mina framtidsvisioner in!

I min senaste roman har jag funderat på framtida uppfinningar och gång på gång visar det sig vara rätt tänkt. Det gör mig glad.

I boken använder jag kroppskameror för att skydda kvinnor. Nu är de på gång för poliserna i Sverige!

Med tiden kommer deras design naturligtvis att utvecklas så att de även kan bäras, osynliga, av privatpersoner.


Här nedan en bild av de kameror som en del poliser bär, inringade i gult.

torsdag 9 februari 2017

Har du en objektiv syn på människor eller en narcissistisk?

När vi förvanskar världen runt oss beror det på vår narcissicm.

Varje handling som andra gör bedöms efter en viss måttstock, det vi själva gör mäts med en helt annan måttstock. Vi misstror faktiskt också andras goda gärningar ibland.

Objektivitet är undantaget mer eller mindre, medan narcissism är regel.

Förmågan att tänka objektivt = förnuft och den emotionella  känslan bakom förnuftet = ödmjukhet. För att kunna använda vårt förnuft krävs att vi nått ett viss mått av ödmjukhet.

Kärlek hittar vi inte om vi är narcissistiska och upplever, tolkar och reagerar utifrån våra egna känslor och tankar, då krävs att ödmjukhet, förnuft utvecklas så vi kan se, rent objektivt på det som händer.

Vad är skillnaden mellan MIN narcisstiska uppfattning av en person och dennes beteende jämfört personens egen verklighet sådan som den är, oberoende av mina intressen, behov och farhågor?

Ödmjukhet och objektivitet är omedelbara storheter, liksom kärleken.

Om vi vill lära oss konsten att älska krävs att vi eftersträvar objektivitet i alla situationer och att vara vaksam på situationer där vi missar det. När vi ser skillnaden mellan att vara objektiv och att vara narcissistisk ökar vår förmåga att älska.

Vågar du börja testa att vara objektiv från och med i morgon?

Källa: Konsten att älska av Erich Fromm


söndag 5 februari 2017

36 dagars utmaning

Min bok Utmaningen säljer väldigt bra just nu. Du kan beställa den här om du också vill anta utmaningen.Idén till boken fick jag när jag såg denna film - Fireproof

torsdag 2 februari 2017

Fyra slags kärlek, vet du vilka de är?

Broderskärlek - kärlek mellan likar

Känslan av respekt, omsorg, ansvar och kunskap om varje annan människa och önskan att göra det lättare för hen.

Moders- och faderskärlek - kärlek till hjälplösa

Innebär en obetingad garanti för barnets liv och behovstillfredsställelse. Den är uppdelad i två:
Den ena handlar om omsorg och ansvar för att barnet ska leva och växa. (mjölk)
Den andra går längre än fysisk omvårdnad (honung). Det handlar om en attityd som väcker kärlek till livet hos barnet, att det är härligt att leva, att det är härligt att vara en liten flicka eller pojke, världen är härlig! Det kräver att modern själv är lycklig vilket inte alltid är fallet.

En del barn har turen att få både mjölk och honung, andra barn får bara mjölk.

Kravet för att kunna vara en kärleksfull mor är att hon kan älska - sin man, andras barn, främlingar, alla mänskliga varelser. Om hon inte kan älska är hon en öm moder så länge barnet är litet men ömheten avtar med barnets närhet och ålder.

Moderskärlek finns där oavsett vad vi gör, om den saknas i någon del kan vi inget göra åt det. Det lönar sig inte att kämpa för att få den. Den är vad den är.

Faderskärlek däremot behöver vi arbeta oss till, vi behöver vinna den och på så sätt får vi själva kontroll över den. Om vi motsvarar faderns förväntningar, om vi liknar honom, om vi gör vår plikt, frodas faderns kärlek.

Fadern bör tänka på att vara tålig och fördragsam, inte hotfull eller auktoritativ. Viktigt att tänka på är att leda med principer och förväntningar.

Erotisk kärlek - en fullständig sammansmältning

Denna kärlek är exklusiv, vi smälter samman fullständigt och intensivt med en annan person. En erotisk sammansmältning och en fullständig självutgivelse i alla livsaspekter. Vi når varandras innersta.

Självkärlek 

Garantin för vårt eget livs lycka och välgång hänger helt på vår förmåga att älska. Det vill säga på känna omsorg, respekt, an-svar och insikt.

Om vi älskar oss själva, kan vi älska andra.

Vi kan alltså inte älska om vi inte älskar oss själva. Att vara självisk handlar inte alls om självkärlek.

Källa: Kärlekens konst av Erich Fromm

lördag 28 januari 2017

3 Hur vet vi att vi älskar?

Den mogna kärleken är en förening på basis av bevarad integritet och individualitet.

Kärleken är en attraktiv kraft hos människan, en kraft som bryter igenom murarna mellan den enskilda människan och hennes medmänniskor och på så sätt förenar hon sig med andra.

Kärlek är i första hand ett givande.

Att kunna ge av sig själv, ge av sin glädje, sitt intresse, sina tankar, sin förståelse, sin kunnighet, sin humor, sin sorg etc.

Om vi ger av detta gör vi vår vän rikare, vi höjer varandras livskänsla. När vi ger väcks något i den andre som återverkar på den som ger.Kärlek handlar om en kombination av omsorg, ansvar, respekt och insikt.

Omsorg – omtanke

An-svar – att svara an, mitt svar på en annan människas behov, uttalade eller outtalade

Respekt – att se den andre som den är, att se hans unika individualitet, att vara intresserad av att den andre växer och utvecklas i full frihet

Insikt – att se den andre med dennes förutsättningar, att se när han är bekymrad eller ängslig...

Vi har en önskan att tränga in i de hemligaste skrymslena i en människas själ, in i den innersta kärnan. När vi förenas i kärlek får vi kunskapen vi längtar efter. När jag ger av mig själv, finner jag mig själv, upptäcker oss båda, upptäcker jag människan.

Vi kan inte helt lära känna en människa oavsett hur mycket information vi än skaffar oss. Det är endast med kärlekens handling som vi kan nå längre än tanken, längre än orden, in i en förening.

Källa: Kärlekens konst av Erich Fromm

2 Kärlekens konst – Erich Fromm

Vi människor är avskilda, särskilda, (engelska separateness). Vi är utlämnade åt de krafter som styr i naturen och i samhället. Vi behöver intim kontakt med andra för att inte drabbas av ångest. Om vi misslyckas kanske vi stänger världen ute för att slippa känna utanförskapet.

För att komma loss från särskildheten kanske en del tar till droger, det kan vara alkohol, sex, narkotika men det gör bara saken värre. När man vaknar upp ur berusningen är verkligheten tillbaka med full kraft.

Det vanligaste är att folk söker sig till grupper där de känner sig hemma (konformitet), de andra i gruppen tänker och gör likadant. Individuella särdrag utplånas och man blir en i hjorden, tänker som de andra, klär sig som de andra, uppför sig som de andra. Gruppen ger trygghet och man slipper ensamhet.

I diktaturer används hotelser och terror för att tvinga fram gruppkänslan.

De flesta är inte medvetna om sitt behov att viljelöst ledas. De tror de följer sina böjelser och idéer, att de är individualister, de andra gör som jag, alltså gör jag rätt. Att vara annorlunda, att gå sin egen väg är för de flesta inte aktuellt. Är vi automater som tappat bort vår individualitet?

Jämlikhet - är det att alla ska vara identiska? Män och kvinnor? Ska vi vara likadana? Är det en standardisering? Borde vi inte vara varandras likvärdiga motpoler?

Gruppen läser samma tidningar, roar sig på samma vis, har samma åsikter... blir det dynamik i den gruppen?

Det är lätt att hamna i konformitetsfällan men lösningen är att förstå att kärleken – sammansmältningen med en annan person, mellan man och kvinna, mellan föräldrar och barn, kärleken till andra människor och kärleken till Gudomen – gör oss starka och trygga.

Om vi skapar något alldeles själva kan vi också uppnå förening, vi upplever föreningen med vårt alster.

"Varje människa är unik i sitt slag, en varelse med denna enda möjlighet att leva, en individ med sina absolut individuella förhoppningar och missräkningar, sorg och fruktan, längtan efter kärlek och skräck för död och ensamhet."
Är kärlek en konst?

1

Idag har jag hämtat boken "Kärlekens konst" av Erich Fromm på biblioteket . Istället för att göra anteckningar för mig själv under läsningen gör jag dem här och delar med mig av denna viktiga bok.

Alla bär på en hunger efter kärlek. Vi försöker göra oss attraktiva och tilldragande för att någon ska älska oss men det faller oss inte in att det vi gör egentligen gör är försök att bli populära och sexiga.

Vi tror att bara vi hittar rätt objekt kommer kärleken till oss men det gäller inte att hitta rätt objekt, det gäller att skaffa sig förmågan att älska.

Kärleken är en konst och för att lära sig den krävs samma förutsättningar som för att lära sig andra saker. Först gäller det att skaffa sig teoretiska kunskaper och sedan träna praktiskt tills vi är fullärda och kan älska intuitivt utan att tänka.

Idag anses det mesta vara viktigare än kärlek; framgång, prestige, pengar, makt... Kärleken är en lyx som man inte har rätt att slösa så mycket energi på.

Boken tar först upp teori sedan praxis.

torsdag 13 oktober 2016

För att lösa problem krävs att vi utvecklas

Viktiga problem kan vi inte lösa, på samma nivå av personlig utveckling som vi var på, då de uppkom.

Jag ger här ett exempel. Jag har trampat i klaveret och uppträtt på ett omoget sätt, andra människor har blivit sårade. Jag tänker över det hela och förstår så småningom att agerandet var dumt. Till en början var jag omogen och ville inte se att jag agerade på fel sätt, efter reflektion och kanske med hjälp av en vän, kunde jag se mitt tvivelaktiga agerande och jag utvecklades. Först efter utveckling, kan vi gå vidare och reparera de skador vi orsakat.

Vi behöver alltså utvecklas och bli klokare människor för att förstå att vi har agerat på ett ovärdigt sätt. Om vi envist håller fast vid ageranden som undergräver vår möjlighet till lycka hindrar vi vår egen utveckling. Våra svårigheter kommer att finnas kvar, så länge vi inte utvecklas till visare människor.

Om vi själva inte kan hitta lösningen, kan vi ta hjälp. Rådfråga vänner, läsa böcker, skaffa oss information – på olika sätt – för att se nya sidor och möjligheter. Vi bör vara lyhörda och inte försvara eller rättfärdiga vårt gamla sätt att agera, utan vara öppna för förändring och nya sätt att agera. När vi förstår kan vi förändra oss.

Vi bör alltså lyssna, ta in information och utvärdera för att utveckla oss, hitta nya möjligheter och därmed lära oss mer. Om vi låtsas som vi inte ser, försvarar eller bortförklarar vårt beteende kommer vi att stå kvar och stampa i våra problem, utan utveckling.

Källa: Fru Anderssons små "frön"

torsdag 30 juni 2016

måndag 2 maj 2016

Fina ord efter föredraget i Norrköping

"Stort och varmt tack för att du kom till oss!

Jätteintressant föredrag som fler skulle höra!

Bra vinkling för att väcka folk till insikt om vad som är fel och vad som behöver göras!"

Gunilla


torsdag 17 mars 2016

På instagram idag - Fru AnderssonHej författaren Fru Andersson! ⭐️ Varför skriver du? Jag skriver för att väcka tankar, skapa leenden och samtidigt förändra världen, kanske är det förmätet att ha så stora mål men jag är optimist, kanske det går. ⭐️ Du skriver mycket noveller, varför är det ett så bra format? Vi har inte alltid ork och energi att läsa en tjock bok på femhundra sidor. Antalet sidor är inte lika med en bra bok, det viktiga är orden, respekten för läsaren och textens lättillgänglighet. En novell tar ungefär en timme att läsa. Den passar perfekt på tåget, i hängmattan eller innan det är dags att sova. ⭐️ Hur känner man igen en typisk Fru Andersson-text? Där finns inga onödiga ord som tar av läsarens tid och ork. Läsaren hittar frön till tankar för egen del och känner igen sig ibland. I texten hittar du nya frön till insikter och möjligheter. Om du läser boken igen hittar du nya vinklingar eftersom du har utvecklats sedan förra gången du läste. ⭐️ Om du bara fick läsa en bok resten av livet, vilken skulle du välja då? Oj, det var svårt. Jag landar nog i min egen Fru Anderssons små "frön" för jag, som alla andra, behöver bli påmind om att inte trassla till livet för mig. Att den dessutom är inbunden helt för hand gör att jag blir glad och njuter bara att hålla i den. Jag hoppas det inte är för egocentriskt. #författare #fruandersson #noveller
Ett foto publicerat av Skugge&co (@skuggeco)

fredag 11 mars 2016

Härliga ord idag om boken Sommaren 2124

Idag fick jag ett samtal från en läsare som hade massor att säga om min bok. Här är några spridda kommentarer:

Tråkigt nog kunde jag inte läsa mer än halva boken första dagen.

Jag blev så sorgsen över att inte jag skulle få vara med om detta, år 2124 finns ju inte jag.

Dina uppfinningar i boken dyker upp som nyheter i tidningar vi läser, gång på gång. Hur kan du veta? Du borde skicka boken till tidningen Teknikens värld. Min man är ingenjör och senast i veckan pekade han på en artikel och sa "Detta skrev ju Fru Andersson om i boken!"

Det här med Visdomsuniversitet är ju genialt, det måste vi ta tag i.

Så härligt med samhällen för yngre själar, postlådor som plingar, maten och alla dina uppfinningar.

Denna bok borde man använda i skolan för att så frön att fundera över framtiden och dess utveckling.

Jag blev så glad för allt beröm.
onsdag 17 februari 2016

Återigen fina ord om boken Sommaren 2124

"Sedan vill jag tacka för boken 2124.

Jag gillar den mycket och tycker den är spännande, nytänkande och ger en intressant bild av en hur långt, och i vilken riktning, utvecklingen kan ha gått om drygt hundra år.

Jag låg länge och läste igår och hade svårt att sluta. Nu har jag halva boken kvar att njuta av, så den räcker några kvällar till.

Tack också för det fina bokmärket!

Allt gott till dig
Hälsar Anders"


måndag 15 februari 2016

Fin feedback på boken Sommaren 2124

Idag fick jag följande mejl.

"Det var roligt att läsa din "Sommaren 2124". Du måste också ha funderat ordentligt på framtiden. I din framtid har utvecklingen går framåt och de flesta har det bättre än idag. Trafiken går i luften, robotar fungerar bra och 2015 års ekonomiska, kapitalistiska system avskaffas (äntligen). Både du och jag sysslar med skamlös produktplacering...

En rolig sak är att du också har fått in en andlig utveckling. Jag skrattade gott när jag läste avsnitted med begravningsceremonin, med kontakt med andevärlden. Just när jag läst färdigt den delen kom min fru hem efter att ha hållit en kväll med healing, meditation och seans på scenen. Synkronicitet.

Tack för rolig och intressant läsning!

Bästa hälsningar
Tommy"

#sommaren2124fredag 11 december 2015

Kyrkans engagemang för en bättre värld

Jag läser nu en mycket intressant bok av Göran Hjort - Gudinnans upprättelse.

I boken beskriver Göran sina tankar kring kyrkan och dagens samhälle. Han har många intressanta och tankeväckande ord.

De funderingar jag får när jag läser Görans ord.

Varför lever kyrkan kvar i Jesus tid?
Varför agerar inte kyrkan mer när världen och samhället idag inte den bästa tänkbara?
Vad hjälper det mänskligheten att de på varje högmässa förlåter oss våra synder, välsignar oss och berättar vad som står skrivet i Bibeln?
Lever inte kyrkan i en väldigt skyddad och isolerad värld?
Är verkligen vi, som inte "tror" på allt som står i Bibeln, lika mycket värda som de "troende"- i kyrkans ögon?
Varför arbetar inte kyrkan mer för jämlikhet som Jesus gjorde?

Jag tror att Göran menar att kyrkan ska vara en plats där både män och kvinnor ska känna sig hemma och trivas, att  de i kyrkans rum ska känna att de är lika mycket värda.

Jag ser fram emot att läsa mer av Görans böcker.


fredag 27 november 2015

Boksignering på Hjo Bokhandel

I morgon den 28/11 signerar jag min senaste bok Sommaren 2124 på Bokhandeln i Hjo.
Vi börjar kl 11.00.

Varmt välkommen!


tisdag 24 november 2015

torsdag 19 november 2015

Min framtidsvision börjar redan slå in

För varje dag får jag mer och mer indikationer att min framtidsvision i romanen Sommaren 2124 är på väg att slå in. En spännande tid väntar oss de närmaste hundra åren.

Här kan du läsa mer om boken