Visar inlägg med etikett Religion. Visa alla inlägg
Visar inlägg med etikett Religion. Visa alla inlägg

söndag 14 januari 2018

Makt - ett maskulint berusningsmedel

En maskulin man har maktbegär.

Han får en känsla av tillfredsställelse i kropp och själ av att vara den som bestämmer, kontrollerar, styr, leder, censurerar, publicerar, beslutar och dömer. Han njuter i högsta grad och om hans maktposition hotas kommer han att göra kraftfullt motstånd.

Den som utmanar en man med makt, säger egentligen "Jag tänker ta bort din känsla av berusning." Maktkänslan är just en berusning, en eufori – en drog – och makt kan missbrukas precis som droger kan missbrukas. Maktberoende.

Därför kämpar dessa män envist för att behålla makten, till vilket pris som helst och i filmen "Inte utan min dotter" ser man hur männen stöttar varandra helhjärtat för att makten ska stanna hos dem. De bildar en effektiv pakt.

Om du drabbas av en man med maktbegär bör du, så snart du upptäcker de första varningssignalerna gå din väg. Om du stannar är risken stor att du fastnar i hans drogberoende och blir skadad. Risken finns att du blir psykiskt misshandlad, hjärntvättad, deprimerad, att du mister din självkänsla... Ta dig därifrån.

Maktbegäret finns inte bara i den kulturen utan i hela världen.

Kloka och visa människor får makt, de andra tar makten.

Läs mer här: martinusportal.setisdag 2 januari 2018

Kyrkans framtid osäker

De politiska beslutsorganen i Svenska kyrkan har tagit fram ett förslag till en ny kyrkohandbok. Förslaget är bland annat att skippa den patriarkala traditionen och ordningen vilket bland annat innebär att de troendes gud inte längre kallas han, fadern eller herren. Detta borde kräva att bibeln skrivs om än en gång? För vilken gång i ordningen vet ingen.

Jag tänker på Det Tredje Testamentet skrivet av Martinus och en stor skillnad i hantering, Martinus texter bevakas av tillsatta stiftelser så att ingen ändrar dem. Källan, originalet ska inte röras, någonsin. Historiens maktfullkomliga inom kyrkan har gått en helt annan väg.

Varför inser inte De politiska beslutsorganen i Svenska kyrkan att det gäller att gå hela vägen ut och bryta relationen till den patriarkala kristna religionen och dess lära som den framgår av bibeln?

Det krävs att en ny religion - baserad på kärlek, medmänsklighet, egenutveckling och sunda värderingar - bildas. Det finns ingen annan väg än att satsa på en ny världsreligion och skrota de gamla förlegade religionerna som t.ex kristendom, judendom och islam. När kommer de troendes ögon att öppnas. Tro är en sak, veta en helt annan.Om de politiska beslutsorganen i Svenska kyrkan Svenska Kyrkan inte vågar ta steget fullt ut kommer vår kyrka att upplösas en dag. Kyrkan har makt och mäktiga ska visa vägen, inte förvilla. En kris inom kyrkan kommer att påverka hela samhället och vår kultur.

#sommaren2124
#julbetraktelse
#värdsreligion
#pure

torsdag 21 december 2017

Del 4 - Jesus livsbeskrivning - en myt? Återpublicerar denna inför julen


 Samma livsöde som som Jesus levnadsbeskrivning finns för ett stort antal historiska personer - Horus, Dionysos, Attis, Krishna, Mithra och många, många fler. Varför hade de alla samma livsöde?
Jo, det är astrologin och astromin som ligger till grund för myterna. Här finns siffran tolv, jordens olika åldrar, stjärntecken, solen...

Gestalten Jesus fanns säkert men beskrivningen av hans liv är med stor säkerhet en litterär och astrologisk korsning, som skapats med hjälp en prototyp av Josefs livsöde som beskrivs i gamla testamentet. Ingen av de befintliga historiska författarna från tiden nämner Jesus och hans fantastiska liv i sina skrifter. Om Jesus var så stor, varför skrev inte historieskrivarna om honom?


Är berättelsen om Jesus födelse egentligen en beskrivning av astronomin, som förr användes i stor utsträckning för att ha kontroll på tidens växlingar? 


De tre vise männen är med all säkerhet inte människor, utan stjärnbilden "De tre vise männen" - som just den 25 december ligger i linje med Sirius (stjärnan i öster) och solens läge vid horisonten. Vinterns mörker viker för ljuset - en ny uppståndelse.


Kristendomens beskrivning av Jesus liv är troligen en kopiering av soldyrkans faser (ovan) som användes för att få fram en spännande berättelse som skulle inspirera de kristna - en myt att samlas kring och känna gemenskap om. Till denna har plockats lämpliga delar från gamla testamentet för att få till en mäktig historia.

När bibelns historia var klar skapades en osund sekt som gav kyrkan och romarriket kontroll över människorna, som fortfarande är förledda av bibelns tillrättalagda ord, många strykningar och tillägg har gjorts för att komma fram till dagens utformade bibel. Sekten tystade kvinnorna och såg till att folket inte "syndade"- allt för att skaffa sig makt. 

Gnostisicmen som föregick kristendomen hade en betydligt sundare inställning till människor, den religionen påminde om vår "new age" att ordet gnostiker betyder fritt översatt ”de som vet”. De har skaffat sig kunskap om väldigt mycket och deras eget högre jag som ingår i universums själ. Detta medvetande finns i oss alla. Målet är att förena kropp, medvetande, ande och själ. 

Det klart att gnostikerna skrämde biskoparna och kejsaren i romarriket, Konstantin - med ett rike fyllt av visa människor skulle de inte ha så mycket kontroll.


Konstantin

Det klart att gnostikerna skrämde biskoparna och kejsaren i romarriket som alla var drabbade av maktens berusning - ett rike fyllt av visa människor skulle de inte ge dem någon kontroll alls. Därför tror jag att de skapade myten om Jesus Kristus - Guds son.

Vi är lurade, utan tvekan. 2 miljarder människor är lurade...

Källor Zeitgeist
www.jesusgranskad.se
Wikipedia
och många andra

söndag 1 oktober 2017

Utvandrarna och hur kyrkan hjälper oss

Jag läser en bok – Vägen västerut, sammanställd av Ingemar Antonsson. En raritet som beskriver, mestadels, smålänningars utvandring till Amerika.  Där finns att läsa, ganska detaljerat, vad som mötte dem när de kom fram till det stora landet. Den finns att köpa på Medevi brunn, jag betalade ynka tio kronor för detta enorma arbete som Ingemar lagt ner.

Det beskrivs hur präster reste runt bland svenskbyarna för att peppa svenskarna att orka med alla svåra utmaningar och för att så frön i dem att vara fredliga och inte ge upp. ”Ty Herren är god dem, som hoppas uppå honom och den själ, som frågar efter honom. Det är en konstelig ting att man är tålig och hoppas på Herrens hjälp.”


Då slog det mig, folket behövde stöd i all elände, någon som peppade dem, gav dem tillit och fick dem att fortsätta utan att ge upp, på vilket sätt de vara månde.

Det klart människor behöver pep talk, hopp, klappar på ryggen och tips på väg ut ur eländet. Kanske var det bara kyrkan som erbjöd detta. Det fanns inga psykologer eller terapeuter till hands men kanske har inte psykologer och terapeuter alltid det som krävs, kanske är det just därför som coacher får allt mer att göra idag. Coacher som peppar, klappar på ryggen, ger hopp och ger verktyg för att komma ur elände.

Kyrkan har fastnat i att vi ska ha förtröstan till att Herren Gud Fader och Jesus Kristus hjälper oss, om vi bara blir frälsta.

Idag vet vi mer än de gjorde på 1800-talet, vi känner inte att det präster och pastorer säger, hjälper oss speciellt mycket. Vi behöver något mer konkret, något vi kan ta till oss.

Visst tror jag att gudomen finns men inte i form av fadern och sonen utan inom och runt oss. Herren Gud Fader och Jesus Kristus ska vi inte lägga vårt öde i händerna på.

Vi kan och kanske bör, be till gudomen om hjälp till självhjälp, för det är bara vi själva som kan påverka vår situation. Om vi ber om hjälp kommer det högre jaget (vår själ-vår gudom) och kanske hjälpare någonstans däruppe, att hjälpa oss på sitt sätt, genom att ge oss nya mänskliga möten, nya idéer, nya tankar, motgångar och medgångar som visar oss vägen till lösning.

Vi kan strunta i att se de tecken vi får men då kommer vi också att fortsätta med de besvärligheter vi anser oss ha.

Vi får de motgångar som vi orkar med, så om du har stora motgångar har det högre andliga (din själ-din inre gudom) stort förtroende för din kapacitet att lösa det. Du kommer att fixa det med tålamod och med vaksamhet på tecken du får.


måndag 17 april 2017

När du förstår blir du vis

Vi ska inte ge oss utan envist söka i vårt inre
för att förstå oss själva och våra rädslor.

Då förstår vi vem vi är och det gör att vi också förstår
varför världen ser ut som den gör.

När du får denna insikt blir du upprörd 
och samtidigt förundrad.

Då har visheten och förståelsen för världens situation 
infunnit sig och slagit rot.

Du förstår och det gör dig lugn och trygg.

Photo: Flickr, Waiting for the Word, Creative Commonfredag 14 april 2017

Jesus - bara en vis man? Än en gång aktuell

Min essä "Jesus - bara en vis man" blir åter aktuell efter gårdagens program i P1. 

Bibelforskarna Cecilia Wassén från teologiska institutionen i Uppsala och Tobias Hägerland från Centrum för teologi och religionsvetenskap vid Lunds universitet har via de tidigaste källorna om Jesus försökt förstå vem Jesus var som historisk person.

Det äldsta evangeliet är Markus-evangeliet. Ett exempel där skriver Markus att Jesus säger på korset "Och vid nionde timmen ropade Jesus med hög röst: ”Eloi, Eloi, lema sabachtani?” (det betyder: Min Gud, min Gud, varför har du övergivit mig?).

Lukas skriver: Jesus ropade med hög röst: ”Fader, i dina händer lämnar jag min ande.” När han sagt detta slutade han att andas.

Johannes skriver: När Jesus hade fått det sura vinet sade han: ”Det är fullbordat.” Och han böjde ner huvudet och överlämnade sin ande.

Men dog Jesus verkligen? De brukade ta flera dagar att dö, Jesus togs ner efter några timmar.

Och så denna film. Så roligt att jag inte är ensam om mina tankar.

Läs gärna min egen essä här om hur jag tror att Jesus liv var.
onsdag 5 april 2017

Barnen - vår framtid - låt dem slippa religionskolor!

Att ge våra barn en irrationell (ologisk) tro - en tro som presenteras av en auktoritet som alla ska följa är en säker väg till en olycklig värld. Visst kan det kännas tryggt för föräldrarna att barnen går i deras spår men om spåren leder barnen fel är det inte okej. Den irrationella tron innebär att vi tycker det är sant bara för att en auktoritet eller en majoritet säger så.

Inför istället Livskunskap i skolorna som lär barnen att hitta en rationell tro baserad på deras egna tanke- eller känslomässiga erfarenheter. Tron på sig själva och sina möjligheter. Att skaffa sig insikter genom reflektion och eget tänkande. Denna tro grundar sig på deras egna erfarenheter, på tilltron till deras egna förmåga att tänka, observera och bedöma. Vi tror på det vi kommit fram till oavsett vad andra tycker.

Låt barnen slippa tjafs om synd och straff, religiösa lagar och regler och predikningar för villfarelse.Om vi inte satsar på att göra våra barn till goda och kloka människor kommer världen inte att bli bättre!
torsdag 30 mars 2017

Rösträtt för kvinnor

Sveriges kvinnor lyckades få rösträtt 1921 efter lång kamp.


2015, nästan hundra år senare, fick de till slut rösträtt i Saudiarabien

men

de får inte resa själva, inte köra bil, inte klä sig som de vill, inte umgås med män, inte prova kläder vid shopping... Med vilken rätt styr män över kvinnor där?måndag 28 mars 2016

Maria Magdalena - viktigare än Paulus?

"Marias Evangelium berättar att när lärjungarna, sorgsna och bedrövade efter korsfästelsen, bad Maria att ge dem mod genom att berätta vad Herren i enlighet sagt henne, går hon med på detta och undervisar dem tills Petrus rasande frågar: 'Talade han verkligen skilt med en kvinna, och inte öppet med oss? Skall vi vända oss om och lyssna allihop på henne? Föredrog han henne framför oss?'

Störd av hans vrede, genmäler Maria: 'Min broder Petrus, vad tror du? Tror du att jag tänkt ut detta själv i mitt hjärta eller att jag ljuger om Frälsaren?' På detta stadium ger sig Levi in i dispyten för att medla: 'Petrus, du har alltid haft ett hetsigt humör. Nu ser jag dig kämpa emot kvinnan liksom motståndarna. Men om Frälsaren har gjort henne värdig, vem är då du att förkasta henne? Herren kände henne förvisso mycket väl. Det är därför han älskade henne mer än oss.'

Då går de övriga med på att anta Marias undervisning och att gå ut och förkunna, uppmuntrade av hennes ord.

I skriften Pistis Sophia (Tro Vishet) diskuterar Petrus och Maria. Petrus klagar över att Maria dominerar samtalen med Jesus och därmed berövar Petrus och hans brödra-apostlar deras rättmätiga förstarang-ställning.

Han ber Jesus att tysta ner henne men tillrättavisas snabbt. Senare medger emellertid Maria för Jesus att hon knappast vågar tala fritt med honom eftersom, med hennes ord, 'Petrus får mig att tveka; jag är rädd för honom därför att han hatar det kvinnliga släktet.'

Jesus svarar att var och en som Anden inspirerar är gudomligt invigd att tala, vare sig man eller kvinna."

Källa: http://martinusportal.se/node/66

lördag 21 november 2015

Del 1 Våra religioners ursprung?

Enlil, en lång man som ses som en gud
Efter mitt besök på Vatikanen och dess "geshäft" insåg jag att jag ville ta mig till botten av det här med religioner. Hur har det gått till?

En av teorierna.

Människan skapades av "jättarna" Enlil, Enki och Ninhursag från planeten Annunaki och de utvecklade/skapade människorna så att de kunde föröka sig själva. De första folken var sumerna.

Enki, en lång man (som ses som en gud)Men problemen ökade när människorna blev väldigt många så "gudarna/jättarna" från Annunaki tröttnade på människorna och skickade syndafloden på dem -  men Enki gillade människorna och varnade Noa som byggde sin ark (1656 efter människoskapelsen).


Abraham
Enlil och Enki utsåg Abraham till stamfader och för att gudomarna skulle känna igen Abrahams stam skulle männen skära bort en del av förhuden...

Enlil gav honom och hans ättlingar landet mellan Nilen och Eufrat.

1. Abrahams son Isak blev israeliternas (judarnas) stamfader och förde rollen vidare till sin son Jakob.

2. Abrahams son Ismael blev islamisternas stamfader. Muhammed är ättling till Ismael.

Men var kommer Kristendomen in?

Välkommen till nästa inlägg här på bloggen.
http://www.wespenre.com
http://www.sitchin.com/#globalgiant


söndag 27 september 2015

Bära slöja (hijab)? - utdrag från koranen

Koranen 4:34

MÄNNEN SKALL ha ansvar för och omsorg om kvinnorna med [den styrka och] de andra företräden som Gud har gett dem, och i egenskap av [kvinnornas] försörjare. Rättfärdiga kvinnor förrättar ödmjukt sin andakt [inför Gud] och döljer [för andra] det som Gud har dolt. Om ni ser tecken på illvilja hos dem, förmana dem då och varna dem och [om detta inte hjälper] håll er borta från deras nattläger och [som sista utväg] tillrättavisa dem handgripligen. Om de sedan visar sig medgörliga, sök då inte sak med dem. Gud är upphöjd, stor [i försvaret av de svagare].

Koranen 24:30

SÄG till de troende männen att de bör sänka blicken och lägga band på sin sinnlighet; det leder till större renhet i deras liv. Gud är underrättad om vad de gör.

Koranen 24:31

Och säg till de troende kvinnorna att de bör sänka blicken och lägga band på sin sinnlighet och inte visa mera av sina behag än vad som [anständigtvis] kan vara synligt; låt dem därför fästa slöjan så att den täcker barmen. Och de skall inte låta sina behag skymta inför andra än sin make, sin fader, sin svärfader, sina söner, sin makes söner, sina bröder, sina brorssöner, sina systersöner, närstående kvinnor, dem som de rättmätigt besitter och sådana manliga tjänare, som inte längre känner begär efter kvinnor, eller barn som ännu inte har begrepp om kvinnlig nakenhet. Och låt dem inte gå med svajande gång för att dra uppmärksamheten till sina dolda behag. Troende! Vänd er till Gud i ånger [över era fel och synder]; kanske skall det gå er väl i händer!

Kranen 33:59

Profet! Säg till dina hustrur och dina döttrar - och till [alla] troende kvinnor - att de [utanför hemmet] noga sveper om sig sina ytterplagg; på så sätt blir de lättare igenkända [som anständiga kvinnor] och undgår att bli ofredade. Gud är ständigt förlåtande, barmhärtig.

Jag låter var och en dra sina egna slutsatser.Tagi Flikcrhttp://heliga-koranen.se/

tisdag 21 april 2015

Religioners felaktiga syn på Gud

Credit: Creative Commons / Magnus Manske

Vad kommer det sig att religioner kräver att vi böjer oss inför Gud?
Varför tynger religioner människor med oro för Guds vrede?
Varför säger religioner att vi ska skämmas för våra kroppar och dess naturliga funktioner?
Varför påstår religioner att deras företrädare ska vara en mellanhand mellan oss och Gud?
Varför skapar religioner oenighet när Gud står för Enighet?
Vi vill ju älska och njuta av det som ÄR.
Vi vill ju lätta våra bördor genom Gud.
Vi vill ju njuta av vår kropp och dess funktioner, en av livets stora gåvor.
Vi vill inte ha någon mellanhand utan nå Gud genom att leva i livet i godhet och sanning.
Vi behöver inga order av någon att älska Gud.

Religioner skiljer människor från Gud, människa från människa, kvinna från man - många religioner anser att mannen står över kvinnan... Allt för att kyrkans mäktiga män ska ha kvar sin osunda makt.

Dessa män har konstruerat en makthungrig Gud som är precis som dem själva men Gud vill att makten fördelas lika mellan alla och inte utövas av någon.


Inlägget ett inspirerat av boken Samtal med Gud av Neale Donald Walschtisdag 10 juni 2014

Del 3 - Kristendomens födelse kom långt senare än islam och judendomen

De olika religionerna som fanns runt om i världen hade en mängd olika gudar som t ex nordiska, romerska, grekiska, fornkristna... Konstantin som var vid makten i Romarriket 306-337 hade det jobbigt med krig, konflikter, romerska religionen, judendomen, kejsardyrkan...

År 325 dödade Konstantin Licinius i en tvist om vilken religion som skulle råda, den Romerska religionen (en kult med många gudar och gudinnor) eller den nya Romersk-katolska. Konstantins seger påverkade hela världen eftersom "hans" religion vann.

Samma år samlade han världens "biskopar" (318 stycken kom) till ett möte för att reda ut om Jesus var en människa eller en gudason. Den romersk-katolska religionen fick sin början, resultatet blev 20 kanoniska stadgar som reglerade hur den katolska kyrkan skulle fungera och kristet liv. Den skulle genomdrivas av en central maktapparat med honom själv i spetsen och påven utsågs till den högste inom kyrkan. (Katolsk: allmän, universell). Det bestämdes att Jesus var en kombination av människa och gudason. Detta innebar att ett nytt testamente behövde skrivas,

Konstantin skällde på biskoperna, nu fick det vara slut på alla religiösa strider. Gnosticismen utövade en stark lockelse på många eftersom den visade på en väg bortom gudarnas och prästernas förmyndarskap. Genom egna andliga erfarenheter kunde alla nu i princip själva, utan tempel, präster och riter, göra resan in i sig själva och där finna Gud - utan könsskillnader. Den kristna kyrkans första stora kamp kom att stå just mot gnosticismen och Nya testamentet fastställdes och avgränsade alla andra skrifter som tex Thomas-Evangeliet.

En enhetlig lära skulle tas fram som alla skulle följa - starten av den romerska kristna kyrkan men bråken fortsatte fram till 1054 då den kristna kyrkan delades i den ortodoxa och den romersk katolska.

Trosbekännelsen skapades och mötet fastslog att Kristus och Gud var av samma väsen och att båda alltid existerat.

Mötet i Nicea


Konstantin som var slug, slog också samman kyrka och staten. Länken mellan kyrkan och den världsliga makten, rikedomen och enväldet var skapad, först inom Romarriket för att sedan övergå till Vatikanen.

Religionen skulle styra miljontals människors liv och själar i otaliga kommande generationer.

Katoliker anser att
● kyrkan är Guds röst på jorden,
● präster kan ge syndernas förlåtelse,
● påven är Herrens ställföreträdare och de kristnas högste ledare på jorden.

Över hälften av alla kristna i världen är katoliker. Vatikanen drar minst in ca 10 miljoner varje dag på besökare...

Den gamla romerska religionen (kult)
Mötet i Nicea 325 med beslut om kanonerna

onsdag 14 maj 2014

Del 6 Påvarnas enorma makt dämpades något

Påven bomarderade medlemsstaterna i romarriket med bulletiner, nya lagar och påbud för att, steg för steg, göra sig allsmäktig i både kyrkliga och civila frågor. Målet var att få till en andlig superioritet över det världsliga - att påven skulle ha makt och myndighet över jordens furstar och de var på god väg. Redan från 300-talet jagade de och döda människor som inte höll sig till den romerska-katolska tron. Många, många har dött i inkvisitionens spår.

Påvens tron omgiven av guld


1303 tröttnade den franske kejsaren Filip IV på påvens inblandning i allt som hände, troligen av storhetsvansinne och Filip tog upp kampen med påvens makt genom att beskatta kyrkan och fängslade påven. Konflikterna och motsättningarna i den romerska riket fortsatte. Straffet med bannlysning skrämde inte längre utan väckte istället mer ilska och åtlöje än vållade skada. Det kom att dröja mer än hundra år innan det blev ordning igen.

1417 började försök att reformera kyrkan men misslyckas på grund av för många viljor och blev en grogrund för reformationen. Det gjorde att många tog sig ur den stränga romersk-katolska kyrkan.
söndag 11 maj 2014

Del 8 Vatikanen idag - efter en tvivelaktig överenskommelse med fascisten Muossolini

År 752 gjorde påven en bytesaffär med frankernas kung som gjort landvinningar i Romarriket. Bytet blev ett större landterritorium och den nya Kyrkostaten.

Under lång tid efter det var relationerna komplicerade till det romerska riket, där maktkamper mellan kejsarna och påvarna ständigt pågick.

Under 900-talet blev Kyrkostaten självständig men utan större makt. Striderna fortsatte och påvens pompösa byggnader, land och slöseri krävde stora tillskott av pengar.

Under 1700-talet tappade Kyrkostaten än mer av sin makt och franska revolutionen hotade hela dess existens.

1801 gjorde påven en överenskommelse med Frankrike och tryggade därmed sin och kyrkostatens ställning ända fram till 1870 då Kyrkostaten föll i samband med förluster i krig. Vid kapitulationen hade kyrkostaten 28 miljoner lire i inkomster och 75 miljoner lire i utgifter - konkursmässiga.

Men 1929 erländes Vatikanen som stat igen. Påven gav fascisten Mussolinis styre öppet sitt godkännande (The Lateran Pact) och fick för detta stora summor pengar. Pengarna tvättades och gick bl.a. via schweiziskt ägande i italienska banker (Schweiz var neutralt).

Pengarna investerades till stor del i brittiska, franska och schweiziska fastigheter.


Påvens representant kardinal Gasparri och Mussolini undertecknar pakten


Källor
www.guardian.co.uk
wikipedia
http://aletheia.se/

Del 7 Luther och hans teser satte stopp för de makthungriga och dömande påvarna


Luther hävdade att människan blir rättfärdig enbart genom tro och inte genom gärningar. Han avvisade allt som inte stod i bibeln. Han gillade inte prästernas rätt att döma, avvisade transsubstantiationsläran (bröd och vin  till kristi kropp och blod), förkastade klosterlivet, reducerade antalet sakrament till tre (senare två) och kallade påven för antikrist.1506 började påven bygga Peterskyrkan, som ett maoseleum, men byggets kostnader skenade iväg, så den enormt slösaktige påven införde försäljning av avlatsbrev (att köpa sig fri från synd) för få loss pengar till lyxbygget. Hälften av pengarna gick till påven - hälften till ärkebiskoparna som skötte föräljningsorganisationen. "Köp och slipp hamna i helvetet" - (ett vanligt försäljningsargument)

1517 skrev Luther till ärkebiskopen och protesterade mot försäljningsverksamheten. Inget svar - men hans brev skickades vidare till Rom tillsammans med Martin Luthers 95 teser.

Luthers avsikt var inte att starta en konflikt med kyrkan, teserna var bara en akademisk invändning mot kyrkans utövande av sin makt. Tonen i skriften var sökande - inte predikande.

Vissa teser var dock mer predikande än andra, t. ex tes 86; "Varför låter påven, som är rikare än Krösus själv, bygga Peterskyrkan med pengar från fattiga troende, snarare än med sina egna pengar?"

Tryckkonsten gjorde att spridningen av teserna gick snabbt, inom två månader fanns de i hela Europa.

Luther var orubblig och icke förhandlingsbar och 1520 fick han en rejäl åthutning av påven men Luther brände den offentligt. Inga hotelser eller förhandlingar hjälpte. Luther stod fast vid sina åsikter och förklarades fredlös 1521 men skyddades av värdsliga furstar. I slottet, där han dragit sig tillbaka, översatte han Nya Testamentet till tyska och så folk kunde läsa själva. Prästerna skulle inte vara förmedlare mellan Gud och människan. Mycket tid ägnades åt studier och skrivande.

Upprorstankarna eskalerade dock i riket och till slut fick Luther fick gå in och agera. Han påminde folkmassorna, i sina predikningar, om kristna kärnvärden som kärlek, tålamod, välgörenhet och frihet, vilket lugnade ner situationen.

Den Augsburgska bekännelsen som rensade upp i kyrkans villovägar antogs 1530 av det Tysk-romerska riket och striderna las ner.

Tråkigt nog kunde inte Luther förlika sig med tanken att inte vinna över judarna till sina tankar och han uttalade sig i mycket hårda ordlag om dem vilket utyttjades av nazisterna.

http://www.notablebiographies.com/
wikipedia

Del 5 Kyrkan som världslig domare - tukt av sina medlemmar

I den katolska kyrkan kunde botgöring åläggas av en präst, antingen under bikten annars t.ex genom en pilgrimsfärd eller avlat. Under medeltiden uppfattades deltagandet i korstågen som botgöring. Andra former var till exempel späkning (att bestraffa sig själv). Det gällde att hålla Gud nöjd.

Som straff användes bannlysning t.ex för villolära, ogudaktigt leverne eller ohörsamhet mot kyrkans myndighet. Senare likställdes bannlysning med fredlöshet och både påven och biskopar var fria att döma.Kyrkotukt är kyrkans fostrande och disciplinära verksamhet beträffande dess medlemmars tro och leverne. Kyrkolagen i t.ex. Svea Rikes Lag reglerade noga olika grader av bestraffningar.

1. Oordning och oskick vid, samt av likgiltighet och förakt härledd försummelse, av gudstjänsten
2. Uteblivande från läsförhör
3. Oenighet i äktenskap
4. Olydnad mot föräldrar
5. Vårdslös barnuppfostran
6. Svordomsvana
7. Lönskaläge (sex utom äktenskap)
8. Spridandet av vilseförande läror, kyrklig tvedräkt och söndring

De "åtalade" fick sex varningar. Efter tre fick han/hon inte delta i nattvarden. Efter sex utslöts man ur Guds församlings gemenskap tills den felande gjorde "sann bot och bättring".

Brotten kunde vara: 1) fel i lära, 2) förseelser i levernet, 3) särskilda ämbetsförseelser.

1599 övergick dömandet till värdsliga domstolar och kyrkotukten försvann.

Vid sökning i dagens bibel finns 775 träffar på ordet synd och 184 träffar på ordet kärlek. Det är en bit kvar...

Källor
Wikipedia
Kyrkotukten i Sverige under reformationstiden, omkring åren 1520 till 1608, Lunds universitet
http://www.historiesajten.sefredag 9 maj 2014

Del 2 - Hur är det med kristendomens Gud? Finns han verkligen där uppe i himlen?Ett romarrike i sönderfall och i det närmaste bankrutt av alla krig och storslagna projekt behövde snabbt något nytt för att överleva och bevara sin makt, få kontroll över folket och ordna kapital. Kejsaren behövde ge folket något som de kunde tro på och ta till sig - en symbol, en berättelse som kunde accepteras av folket. Religionen blev lösningen! Romarriket blev lika med den Romersk-Katolska kyrkan och Vatikanen var ett faktum - Ett andligt bedrägeri med mycket kristen blodspillan. De följande 1600 åren höll Vatikanen Europa i ett politiskt järngrepp med förföljelse - med medeltidens intellektuella mörker och ekonomiska regression, med korståg (kyrkligt auktoriserade krig) och inkvisitionen (den katolska kyrkans egen domstol). 

Religion hindrar människor att leva fria i den naturliga världen, de får underkasta sig för övermakten. Den reducerar människans ansvar eftersom gud kontrollerar allt och på så sätt kan avskyvärda brott rättfärdigas i guds namn.


Med religionen följer manipulation och kontroll av samhällen. Den religiösa myten behöver inte alls vara sann. Det viktigaste är att skapa tron på den.

Att våga sig på att debattera och ifrågasätta trovärdigheten av den heliga skriften är ett riskfyllt projekt. De troende går inte i debatt utan ignorerar eller fördömer det som sägs - hädelser. Så fel. 

Kristendomen och alla andra ateistiska trosystem är denna ålders stora bedrägeri.